Προσωπικά Δεδομένα

TOP


Διαδικασίες συλλογής δεδομένων κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον ιστότοπο www.ledison.gr


Ο κάθε χρήστης όταν επισκέπτεται τον ιστοότοπο της εταιρείας LEDISON OE, δεν είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ή να αποκαλύψει τα οποιαδήποτε στοιχεία που μπορεί να χαρακτηριστούν ως προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το όνομά του ή τη διεύθυνση και το τηλέφωνό του. Η εταιρεία δεν απαιτεί από τον επισκέπτη τέτοιου είδους στοιχεία. Επίσης δεν χρησιμοποιείται κανενός είδους τεχνολογία για τη συλλογή αυτών των στοιχείων από την εταιρεία. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα, και το πράττει κατά βούληση, συλλογής στοιχείων τα οποία όμως δεν αφορούν το άτομο αυτό καθεαυτό, παρά μόνο κάποια στοιχεία γενικότερης πληροφόρησης όπως το όνομα του browser που χρησιμοποιείται ή τη καταμέτρηση του ατόμου που επισκέπτεται το site σαν αριθμό για λόγους μέτρησης της επισκεψιμότητας, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για δικές της εργασίες ή για την περαιτέρω προώθηση κάποιων διαφημιστικών ή άλλων ενεργειών της εταιρεία.Διαδικασίες συλλογής δεδομένων μέσω των sites της εταιρεία-φόρμες επικοινωνίας


Υπάρχει τρόπος συλλογής προσωπικών δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι οι φόρμες επικοινωνίας που παρέχονται στον χρήστη, και που επιλέγει ο ίδιος να συμπληρώσει σε μια προσπάθεια on line επικοινωνίας με την εταιρεία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας, με τους οποίους ο χρήστης δεν υποχρεούται να καταχωρίσει τα στοιχεία του σε οποιαδήποτε φόρμα. Η φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων αυτών μπορεί να περιέχει θέση για καταχώριση προσωπικών δεδομένων όπως όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο καθώς και άλλα στοιχεία, όπως θέση στον εργασιακό χώρο και εταιρεία στην οποία εργάζεται ο ενδιαφερόμενος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα από αυτά είναι υποχρεωτικά (π.χ. όνομα) και ορισμένα άλλα όχι (π.χ. διεύθυνση), σε μια προσπάθεια περαιτέρω σεβασμού των προσωπικών στοιχείων του ατόμου. Η LEDISON OE χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία για δική της χρήση μόνο και για καλύτερη εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου και επικοινωνία μαζί του. Η εταιρεία δεν παρέχει τα στοιχεία αυτά σε τρίτους.

 


Χρήση Cookies από την εταιρία


Η χρήση cookies από την εταιρία έχει σαν απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση του κάθε χρήστη και την καλύτερη εξοικείωση του με τα συστήματα χρήσης του διαδικτύου και των επιμέρους sites της εταιρίας. Τα cookies είναι αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα μεταφέρει τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη. Με αυτό τον τρόπο η εταιρία έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει το χρήστη, κάθε φορά που μπαίνει στον ιστοότοπο www.ledison.gr να συνδεθεί στον λογαριασμό του και παράλληλα να του παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι περισσότεροι  web browsers είναι ρυθμισμένοι να δέχονται cookies. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τους browsers τους έτσι ώστε να μην δέχονται cookies.