Πιστοποιήσεις

TOP

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος
Το Σύστημα Διαχείρισης της Γ. ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ - Π. ΝΤΙ ΣΑΡΛΟ ΟΕ / ΔΤ LEDISON έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:


ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις»
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 «Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης – Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του»

CERTIFICATION ΕΝ ISO 9001:2015

CERTIFICATION ΕΝ ISO 14001:2015

 

Αντικείμενο του Συστήματος Διαχείρισης
Η ικανότητα της LEDISON να παρέχει με συνέπεια, υπηρεσίες και προϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της, καθώς και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
Η αύξηση της ικανοποίησης πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωσή του
Η αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τις δραστηριότητες της εταιρίας